Hướng dẫn cài đặt iOS:

Sau khi download thành công để cài đặt được, bạn cần phải thực hiện các bước XÁC NHẬN TIN CẬY theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng (⚙️) màu xám nằm trên màn hình home của iPhone.

Bước 2: Nhấn vào tùy chọn General (Chung) nằm bên cạnh biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) trong mục gần đầu trình đơn.

Bước 3:

Nhấn vào Profiles (Hồ sơ). Menu phụ này còn có tên là Profiles & Device Management (Quản lý hồ sơ & thiết bị).

Menu phụ này sẽ không hiển thị trên iPhone cho đến khi bạn tải và mở một ứng dụng không đáng tin.

Bước 4:

Nhấn vào tên nhà phát triển ứng dụng hiển thị trong mục "Enterprise App" (Ứng dụng doanh nghiệp) của menu.

Bước 5:

Nhấn vào tùy chọn Trust [Name of Developer] (Tin [tên nhà phát triển]) ở gần đầu màn hình. Vậy là bạn đã cấp quyền cho iPhone chạy ứng dụng vừa được cài, cũng như ứng dụng bất kỳ khác mà bạn sẽ tải và cài đặt từ cùng nhà phát triển.

Hướng dẫn cài đặt Android:

Sau khi tải ứng dụng xong. Các bạn sẽ phải tiến hành Cho Phép Cài Đặt Ứng Dụng Không Rõ Nguồn Gốc.

Bước 1: Tải về và mở ứng dụng

Bước 2: Sau mở tập tin vừa tải về. Thiết bị sẽ yêu cầu bạn cho phép cài đặt ứng.

Bước 3: Bạn chấp nhận và lựa chọn Cho Phép Cài Đặt Ứng Dụng Không Rõ Nguồn Gốc.

Bước 4: Bạn quay lựa chọn quay lại và tiếp tục cài đặt ứng dụng.

Bước 5: Sau khi cài đặt xong các bạn vào game như bình thường.